MVO: een kernwaarde

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor de Jager Auto als onderdeel van de Stern groep een kernwaarde. Het MVO-gedachtegoed houdt in: oog hebben voor mensen, zowel voor de eigen medewerkers als voor klanten en zakenrelaties, en onze leefomgeving en dit zonder de winstgevendheid van het bedrijf uit het oog te verliezen.

Een goed rendement doet investeren in mensen en milieu, wat de duurzaamheid van het bedrijf garandeert. Anders gezegd: een bedrijf dat bijdraagt aan de samenleving, plaatst zich midden in die samenleving.

In een MVO-bedrijf draait het daarmee om de drie P’s: People, Planet en Profit. Oftewel:

 • Winst in sociale waarden
 • Winst in milieu
 • Winstgevendheid van de onderneming 

Respect voor het leefmilieu

We gaan zorgvuldig om met het leefmilieu en de grond- en hulpstoffen die we in onze kantoren en werkplaatsen gebruiken en doen inspanningen om:

 • Het verbruik van energie, water en papier te beheersen;
 • Risico’s bij het gebruik en de opslag van stoffen voor onderhoud- en herstelwerkzaamheden aan auto’s in onze werkplaats te beperken;
 • Het afval te scheiden en te beperken;
 • Milieuverontreiniging te voorkomen;
 • Zorg en aandacht voor welzijn, ARBO, werkplek en de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. 

Naleving milieuwetgeving
Blijvend voldoen aan wettelijke eisen en richtlijnen op het gebied van milieu.

Samenwerking met leveranciers
In onze samenwerking met leveranciers zoeken wij naar mogelijkheden om:

 • Zoveel mogelijk milieuvriendelijke en recyclebare materialen toe te passen
 • Verpakkingsafval te voorkomen en het hergebruik of nuttig toepassen van verpakkingen te stimuleren
 • Voordeel te behalen op onze concurrenten door de inzet van hoogwaardige ‘groene’ technologie

Communicatie
Wij willen het milieubewustzijn bevorderen en imago- en milieuverbetering als organisatie boeken door actief over de milieu-inspanningen te communiceren met onze medewerkers, klanten, prospects en zakenrelaties. Onze medewerkers van het klantencontact center staan de klanten te woord, voorzien hen van informatie en nemen klachten in behandeling. Onze afdeling marketing voorziet de media van informatie.

Medewerkers
Bij Jager Auto staat de medewerker centraal: Jager Auto bouwt aan een open, betrokken en leergierige cultuur. Binden en boeien van medewerkers is de eerste pijler van onze strategie. Jager Auto werkt aan de praktijkgerichte ontwikkeling van medewerkers.
Jager Auto wil werken aan het continu optimaliseren van het functioneren van ieder individu. Svala Auto wil investeren in de kwaliteit van de medewerker. 

Continu verbetering
Wij werken continu aan verbetering van processen waarbij duurzaamheid een onderdeel is van onze dagelijkse beslissingen. Deze beslissingen liggen tevens in lijn met de door ons gekozen leveranciers die duurzaam ook in hun strategieën hebben.

 

Maatschappelijke bijdrage

Jager Auto is onderdeel van de Stern Groep en draagt bij aan diverse lokale sponsor projecten. Stern Groep is trots dat het structureel de Vogelbescherming Nederland mag ondersteunen om ook op een andere manier een maatschappelijke bijdrage te leveren. Stern Groep is vernoemd naar een vogelsoort en het steunen van Vogelbescherming Nederland was eind 2002 dan ook een voor de hand liggende keuze. Met de bijdrage van Stern Groep zijn de afgelopen jaren tal van mooie projecten ter bescherming van diverse stern soorten tot stand gekomen. 

logo Vogelbescherming

Naast Vogelbescherming Nederland ondersteunt Stern Groep sinds 2011 ook Stichting Pampus. Het doel van de stichting is het behoud van Fort Pampus en het openstellen van het eiland voor het publiek. Deze ondersteuning gebeurt door Stern Groep door middel van sponsoring van de veerboot en vanuit meerdere Stern bedrijven die lid zijn van Centurio Pampus.

logo-pampus